Pirkimo sąlygos ir taisyklės

PIRKIMO TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši pirkimo –pardavimo  sutartis  nustato  pardavėjo  (toliau –Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau –Pirkėjas)  bendras  tarpusavio  teises,  pareigas  ir  atsakomybę  įsigyjant  prekes  elektroninėje parduotuvėje laivasraketa.lt

  1. Pirkimo –pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja užsakymų krepšelį.

2.2. Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas ir kt.).

2.3. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą”.

  1. Apmokėjimas ir pristatymas

3.1. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per dvi darbo dienas, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka už užsakytas prekes, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo-pardavimo sutartį išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 3 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos.

  1. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

4.3. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

4.4. Pirkėjas  turi  teisę  atsisakyti  prekių  pirkimo–pardavimo  sutarties  laivasraketa.lt  internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu ar telefonu.

  1. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.

5.2. Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

  1. Prekių grąžinimas

6.1. Prekių grąžinimas galimas remiantis LR Vyriausybės 2014m. liepos  22  d.  nutarimu  Nr.  738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nustatyta tvarka.

6.2. Prekių  pakeitimas  ir  grąžinimas  galimi  tik  tuomet,  jeigu prekės  nebuvo  naudojamos, nesugadintos,  išsaugotos  jų  vartojamosios  savybės  bei  nepraradusios prekinės  išvaizdos  ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš to pardavėjo. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos  pakeitimai,  kurie  buvo būtini  norint  apžiūrėti  prekę,  nelaikomi  esminiais  prekės išvaizdos pakeitimais.

6.3. Išlaidos už prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.

  1. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. laivasraketa.lt internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės būtini duomenys nurodomi prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad laivasraketa.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ekrano ypatybių.

  1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.